تاریخچه

مهندسين مشاور همگون بر آن بوده است كه با جديدترين تكنولوژي موجود و همخوان با فرهنگ اصيل ايراني در جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمران و آباداني اين مرز و بوم سهمي را ايفا كند و آثار به وجود آمده توسط اين مشاور خود شاهدي بر اين مطلب است .
سايت اينترنتي مهندسين مشاور همگون جهت سرعت بخشيدن به امور عمراني محوله به اين مشاور و سهولت در امر ارتباطات داخلي در عصر I T راه اندازي شده تا تجربه هاي خود را در اختيار ديگر دست اندركاران امور اجرا و علاقمندان به معماري قرار دهد .

 
 

با اميد به اينكه با معرفي قابليتهاي موجود در ايران عزيز و خدماتي كه مشاوران ، مجريان ، دانش پژوهان و علاقمندان به هنر معماري ارائه نموده اند ، شاهد پيشرفت در فرهنگ كشور باشيم .