مهندسین مشاور همگون با ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های طراحی، مطالعه و نظارت، با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات و جلب رضایت کارفرمایان و بهبود مداوم در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، نظام كيفيت خود را بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015 و الزامات کارفرما طرح ريزی نموده و به شرح زير اعلام مي‌دارد:

 1. جلب رضايت کارفرما و طرف‌های ذینفع از طريق درك و تامين الزامات مربوط به خدمات و نيازهاي كمي وكيفي، از جمله تحويل به موقع خدمات، افزایش کیفیت و ارائه پشتیبانی به کارفرمایان.
 2. پيشگيري از بروز عدم انطباق در خدمات ارائه شده و تلاش مستمر در جهت کاهش دوباره کاری در ارائه خدمات با هدف افزایش بهره‌وری شرکت و رضایت کارفرما.
 3. تلاش در جهت بهبود مستمر کليه فعاليت‌ها و فرآيندهاي شرکت از جمله اثربخشي سيستم مديريت کیفیت.
 4. اصلاح روش‌هاي مديريتي شركت در جهت افزايش سطح كيفي خدمات و افزايش بهره‌وري شركت با مشارکت همگانی کارکنان، مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد تایید.
 5. منابع انساني کارآمد به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه شرکت در جهت افزايش کیفیت، رضايت‌مندي، ارتقاء دانش فني و ارتقاء کارايي در مسیر دست یابی به اهداف شرکت. در این خصوص نکات ذيل همواره مد نظر قرار دارند:
  • اهميت تفويض اختيار به کارکنان در قبال خواستن مسئوليت از آنها.
  • اهميت ايجاد انگيزه و رضايت شغلي در جلب مشارکت آنها جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، افزایش فرهنگ ایمنی، بهداشت و سلامت و فعالیت‌های زیست محیطی.
 6. تعهد به رعايت قوانين و مقررات ملی و بین‌المللی مربوط به کیفیت خدمات.
 7. کنترل و نظارت بر سرمایه‌ها به منظور افزایش سود بیشتر از طریق گسترش فعالیت در زمینه‌های کاری مرتبط با عملیات.
 8. به حداقل رساندن شكايات و انتقادات کارفرمایان و افزايش رضايت و خشنودي آنان.
 9. شناسایی ریسک‌های سازمان و استفاده از آن به عنوان فرصتی برای بهبود.

مسئولیت اصلی مدیریت کیفیت سیستم برعهده مدیر عامل است و سرپرست تضمین کیفیت، مسئول کسب اطمینان از ایجاد سیستم، اجرا و حفظ کارایی و پویایی سیستم و ارائه گزارش به مدیر عامل است. همچنین پشتيبان ما در تحقق اهداف شركت، كاركنان دلسوز، متعهد و آموزش ديده هستند. ما به نظرات كاركنان خود احترام مي‌گذاريم و آنان را در تصميم گيري شركت سهيم مي‌داريم، خواسته‌هاي تصریح شده در خط مشي شرکت بايد توسط كاركنان مطالعه و درك گردد و در تمامي سطوح شركت لازم الاجرا باشد و در دسترس ذینفعان قرار گیرد. در پايان هر سال با توجه به نظرات پرسنل سازمان، خط مشي و اهداف كيفي سال آينده بررسی شده و در جلسه بازنگري مديريت، ميزان تحقق آنها توسط مدیرعامل مورد بازبيني قرار مي‌گیرد.