طرح جامع

طرح جامع دانشگاه شهرضا
1386
اصفهان-شهررضا

طرح جامع دانشگاه امام (ره)
1395
تهران-تهران

طرح جامع نمونه گردشگری چغاخور
1392
چهارمحال و بختیاری-چغاخور

طرح آماده سازی اراضی ناحیه صنعتی بن
1371
چهارمحال و بختیاری-بن

طرح آماده سازی اراضی مسعود آباد آران و بیدگل
1371
اصفهان-آران و بیدگل

طرح آماده سازی اراضی توسعه میمه
1366
اصفهان-میمه

طرح جامع دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1388
اصفهان-کاشان

محوطه سازی و سردرب ورودی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1396
اصفهان-کاشان

سایت پردیس علوم پزشکی کرمانشاه (سرخه لیژه)
1387
کرمانشاه-سرخه لیژه

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه