درمانی

بیمارستان فوق تخصصی وپژوهشکده پیوند اعضا کوثر سپاهان
1397
اصفهان-اصفهان

توسعه بیمارستان ولی عصر (عج) مشگین شهر
1397
اردبیل-مشگین شهر

توسعه بیمارستان دکترمحمدکرمانشاهی
1397
اردبیل-مشگین شهر

بیمارستان آموزشی بقیه ا... الاعظم (عج) کاشان
1396
اصفهان-کاشان

کلینیک بروجن
1396
چهارمحال بختیاری-بروجن

دی کلینیک اردبیل
1396
اردبیل -اردبیل

درمانگاه علی آباد گلستان
1395
گلستان-گرگان

کلینیک ویژه قم
1395
قم-قم

اورژانس کامکار قم
1395
قم-قم

توسعه بیمارستان قلب چمران
1395
اصفهان-اصفهان

مجتمع کلینیک ها (کلینیک ویژه نکویی قم)
1395
قم-قم

بیمارستان نجف زاده اردبیل
1395
اردبیل-اردبیل

بیمارستان کودکان منصوری
1395
اصفهان-اصفهان

دی کلینیک گرگان
1394
گلستان-گرگان

مجتمع بهداشتی درمانی جراحی محدود نجف آباد
1394
اصفهان-نجف آباد

بیمارستان ارومیه
1394
آذربایجان غربی-ارومیه

بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)
1394
قم-قم

بیمارستان جیرفت
1394
جیرفت-کرمان

کلینیک پزشکی بیرجند
1393
خراسان جنوبی-بیرجند

بیمارستان کرمان
1393
کرمان-کرمان

بیمارستان سایت سلامت قم
1393
قم-قم

مرکزپرتودرمانی امید
1393
تهران-تهران

کلینیک و بخش زنان و مامایی بیمارستان شهید بهشتی
1393
قم-قم

بیمارستان قلب جماران
1392
تهران-تهران

نتایج 1 تا 24 از کل 109 نتیجه