مهندسین مشاور همگون به استناد بند 4 خط مشی خود، نهادینه نمودن ارائه خدمات با استفاده از فناوری‌های مدرن در کل پروژه‌ها را به صورت مستمر در دستورکار خود قرار داده است. بر این اساس خلاصه‌ای از موارد در دست اقدام به شرح ذیل ذکر می‌شود:

  • استفاده از جداگرهای لرزه‌ای و سیستم‌های مستهلک کننده انرژی لرزه‌ای جانبی تحمیلی بر سازه.
  • استفاده از سیستم مدل سازی ساختمان (BIM) جهت تهیه نقشه‌ها و برنامه ریزی پروژه با دخیل نمودن بعد چهارم و پنجم در آن.
  • به کارگیری سیستم‌های هوشمند در مدیریت کنترل و استفاده از پروژه BMS جهت سهولت بهره برداری و دقت در نگهداری.
  • برنامه ریزی کاهش مصرف انرژی با بهره گیری از سیستم BMS و استفاده از انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
جداساز لرزه ای

این روزها متخصصان در حوزه ساختمان از ابزاری به نام جداسازی لرزه ای استفاده می کنند که به کمک طراحی...

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطلاق می‌شود که به منظور...