• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان خمینی شهر

بیمارستان خمینی شهر

وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
10180 م‌م
159
1369
اصفهان-خمینی شهر
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه