• خانه
  • درمانی
  • توسعه بیمارستان قلب چمران

توسعه بیمارستان قلب چمران

مرکز تحقیقاتی درمانی و آموزشی چمران
5308 م‌م
28
1395
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم
در حال اجرا
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه