• خانه
  • درمانی
  • توسعه بیمارستان ولی عصر (عج) مشگین شهر

توسعه بیمارستان ولی عصر (عج) مشگین شهر

توسعه بیمارستان ولی عصر (عج) مشگین شهر
شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
9316 م‌م در 5 طبقه
110
1397
استان اردبیل -شهرستان مشگین شهر
مرحه اول, مرحه دوم
در حال اجرا
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه