• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان فوق تخصصی وپژوهشکده پیوند اعضا کوثر سپاهان

بیمارستان فوق تخصصی وپژوهشکده پیوند اعضا کوثر سپاهان

بیمارستان فوق تخصصی وپژوهشکده پیوند اعضا کوثر سپاهان
مؤسسه خیریه مژده کوثرسپاهان
60095 م‌م در 12 طبقه
325
1397
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم
در حال اجرا
سیستم سازه: قاب خمشی بتنی متوسط همراه بادیوار برشی
استفاده از سیستم هوشمند (BMS)، استفاده از نرم افزار مدل سازی هوشمند ساختمان(BIM)
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه