استخر سرپوشیده 9 دی

استخرسرپوشیده 9دی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان
5226 مترمربع
1383
استان اصفهان _ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
سیستم سازه: قاب خمشی بتنی به همراه دیوار برشی بتنی
استفاده از سیستم مدیریت هوشمند (BMS)، استفاده از نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه