• خانه
  • آموزشی
  • دانشکده پرستاری علوم پزشکی قم

دانشکده پرستاری علوم پزشکی قم

دانشکده پرستاری علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی استان قم
8242 م‌م در 3 طبقه
1390
قم-قم
مرحه سوم
اجرا شده
قاب خمشی بتنی متوسط به همراه دیوار برشی بتنی متوسط
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه