بیمارستان هرسین

وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی وعمومی
13050 م‌م
100
1370
کرمانشاه-هرسین
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم, تجهیز بیمارستان
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه