• خانه
  • طرح جامع
  • طرح جامع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح جامع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح جامع دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان
36 هکتار
1388
اصفهان-کاشان
مرحه اول, مرحه دوم
در حال اجرا
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه