• خانه
  • مسکونی
  • واحد منازل استیجاری (بهارستان، مبارکه، سروستان شهرضا)

واحد منازل استیجاری (بهارستان، مبارکه، سروستان شهرضا)

وزارت مسکن و شهرسازی استان اصفهان
147110 م‌م
1377
اصفهان-اصفهان
مرحه سوم
اجرا شده
2432
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه