• خانه
  • مسکونی
  • مجتمع مسکونی 360 واحدی کلیشاد

مجتمع مسکونی 360 واحدی کلیشاد

وزارت مسکن و شهرسازی استان اصفهان
28970 م‌م
1383
اصفهان-کلیشاد
مرحه اول, مرحه دوم
275
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه