• خانه
  • طرح جامع
  • طرح آماده سازی اراضی توسعه میمه

طرح آماده سازی اراضی توسعه میمه

وزارت مسکن و شهرسازی استان اصفهان
78 هکتار
1366
اصفهان-میمه
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه