• خانه
  • طرح جامع
  • طرح آماده سازی اراضی مسعود آباد آران و بیدگل

طرح آماده سازی اراضی مسعود آباد آران و بیدگل

وزارت مسکن و شهرسازی استان اصفهان
1371
اصفهان-آران و بیدگل
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه