• خانه
  • طرح جامع
  • طرح آماده سازی اراضی ناحیه صنعتی بن

طرح آماده سازی اراضی ناحیه صنعتی بن

وزارت مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
1371
چهارمحال و بختیاری-بن
مرحه اول
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه