• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان دکترمحمدکرمانشاهی

بیمارستان دکترمحمدکرمانشاهی

وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
12674م‌م
130
1370
کرمانشاه-کرمانشاه
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم, تجهیز بیمارستان
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه