• خانه
  • آموزشی
  • دانشکده فنی و مهندسی انصاری

دانشکده فنی و مهندسی انصاری

دانشکده فنی و مهندسی انصاری
دانشگاه اصفهان
7000 م‌م در 4 طبقه
1382
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
قاب خمشی بتنی متوسط به همراه دیوار برشی بتنی متوسط
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه