• خانه
  • آموزشی
  • دانشکده آمار و ریاضی

دانشکده آمار و ریاضی

دانشکده آمار و ریاضی
دانشگاه اصفهان
6090 م‌م در 3 طبقه
1385
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
قاب خمشی بتنی متوسط به همراه دیوار برشی بتنی متوسط
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه