• خانه
  • آموزشی
  • دانشکده زیست شناسی و زمین شناسی

دانشکده زیست شناسی و زمین شناسی

دانشکده زیست شناسی و زمین شناسی
دانشگاه اصفهان
11247م‌م در 4 طبقه
1387
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
قاب خمشی بتنی متوسط به همراه دیوار برشی بتنی متوسط
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه