مرکز تلفن تل خسرو

شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد
2700 م‌م
1384
کهگیلویه و بویراحمد- تل خسرو
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه