مرکز تلفن دهدشت

شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد
1500 م‌م
1384
کهگیلویه و بویراحمد- دهدشت
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه