شهرک مسکونی افجد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
85576 م‌م
1384
اصفهان-کلیشاد
مرحه اول, مرحه دوم
850
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه