• خانه
  • آموزشی
  • مدرسه کودکان استثنائی 50 نفره کرمانشاه

مدرسه کودکان استثنائی 50 نفره کرمانشاه

سازمان نوسازی مدارس کرمانشاه
914 م‌م
1386
کرمانشاه-کرمانشاه
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه