• خانه
  • خدماتی
  • سالن ورزشی مقطع راهنمایی و دبیرستان کرمانشاه

سالن ورزشی مقطع راهنمایی و دبیرستان کرمانشاه

سازمان نوسازی مدارس کرمانشاه
1315 م‌م
1386
کرمانشاه-کرمانشاه
مرحه اول, مرحه دوم
در حال اجرا
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه