• خانه
  • خدماتی
  • ساختمان اداری هواشناسی استان اصفهان

ساختمان اداری هواشناسی استان اصفهان

اداره هواشناسی استان اصفهان
1700 م‌م
1367
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه