بازار روز همدانیان

سازمان میادین میوه و تره بار و سازماندهی مشاغل شهری
3500 م‌م
1383
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه