• خانه
  • درمانی
  • مرکزفوریت های پزشکی لالی

مرکزفوریت های پزشکی لالی

وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
2685 م‌م
25
1377
خوزستان-لالی
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه