• خانه
  • فرهنگی
  • مرکز تحقیقاتی، علمی و کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)

مرکز تحقیقاتی، علمی و کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)

مرکز تحقیقاتی، علمی و کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)
حاج آقا کمال فقیه ایمانی
4954 م‌م در 3 طبقه
1357
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
قاب خمشی بتنی متوسط به همراه دیواربرشی
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه