• خانه
  • فرهنگی
  • مسجد المحمود (شهرک خانه اصفهان)

مسجد المحمود (شهرک خانه اصفهان)

همت عالی (مردمی)
703 م‌م
1361
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم, طرح و ساخت
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه