فرهنگسرای جوان قم

فرهنگسرای جوان قم
وزارت مسکن و شهرسازی استان قم
4500 م‌م در 3 طبقه
1378
قم-قم
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
قاب خمشی بتنی به همراه دیوار برشی بتنی
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه