• خانه
  • خدماتی
  • دفتر مرکزی شرکت مجتمع صنایع قائم رضا (ع)

دفتر مرکزی شرکت مجتمع صنایع قائم رضا (ع)

دفتر مرکزی شرکت مجتمع صنایع قائم رضا (ع)
شرکت مهندسی قائم رضا (ع)
9000 م‌م
1379
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه