• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان شرکت نفت شهید محمد منتظری

بیمارستان شرکت نفت شهید محمد منتظری

بیمارستان شرکت نفت شهید محمد منتظری
شرکت پالایش نفت اصفهان
4210 م‌م
24
1381
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه