• خانه
  • درمانی
  • بخش عفونی بیمارستان هاجر

بخش عفونی بیمارستان هاجر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان چهارمحال و بختیاری
10116 م‌م
40
1382
چهارمحال و بختیاری-شهرکرد
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه