• خانه
  • درمانی
  • بازنگری بیمارستان آشخانه

بازنگری بیمارستان آشخانه

وزارت مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی
4624 م‌م
38
1384
خراسان شمالی-آشخانه
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه