بیمارستان بروجرد

بیمارستان بروجرد
وزارت راه و شهرسازی
17041 م‌م در 5 طبقه
228
1385
استان لرستان _ شهرستان بروجرد
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
قاب خمشی بتنی متوسط به همراه دیواربرشی بتنی
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه