بیمارستان ورزقان

وزارت مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
2928 م‌م
38
1385
آذربایجان شرقی-ورزقان
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه