بیمارستان سنقر

بیمارستان سنقر
وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
10000 م‌م
96
1386
کرمانشاه-سنقر
مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه