• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان اطفال ابوذر اهواز

بیمارستان اطفال ابوذر اهواز

بیمارستان اطفال ابوذر اهواز
شرکت اسکان ایران
21095 م‌م در 9 طبقه
235
1386
خوزستان-اهواز
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم, تجهیز بیمارستان
اجرا شده
قاب خمشی بتنی ویژه
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه