بیمارستان فاروج

وزارت مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی
3037 م‌م
33
1386
خراسان شمالی-فاروج
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه