• خانه
  • درمانی
  • توسعه بیمارستان سوختگی سینا سوانح

توسعه بیمارستان سوختگی سینا سوانح

توسعه بیمارستان سوختگی سینا سوانح
جمعیت خیریه نوبر تبریز
15046 م‌م
198
1387
آذربایجان شرقی-تبریز
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه