• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان سوختگی و ترمیم خیریه نوبر تبریز

بیمارستان سوختگی و ترمیم خیریه نوبر تبریز

بیمارستان سوختگی و ترمیم خیریه نوبر تبریز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان شرقی
10397 م‌م
200
1368
آذربایجان شرقی-تبریز
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه