• خانه
  • درمانی
  • توسعه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

توسعه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
12260 م‌م
136
1387
کرمانشاه-کرمانشاه
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه