• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان تخصصی سالمندان امام حسین (ع) کرج

بیمارستان تخصصی سالمندان امام حسین (ع) کرج

هیئت امنای بیمارستان خیریه کهریزک کرج
8014 م‌م
85
1387
البرز-کرج
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه