• خانه
  • درمانی
  • توسعه بیمارستان خمینی شهر

توسعه بیمارستان خمینی شهر

وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
12922 م‌م
161
1389
اصفهان-خمینی شهر
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه