بیمارستان اردل

ardal-hospital_2019383640
وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
6564 م‌م
64
1377
چهارمحال و بختیاری-اردل
مرحه اول, مرحه دوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه