• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

وزارت مسکن و شهرسازی استان اصفهان
7800 م‌م
60
1389
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
متوقف
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه