• خانه
  • درمانی
  • توسعه و نوسازی بیمارستان صدوقی

توسعه و نوسازی بیمارستان صدوقی

غیردولتی
43465 م‌م
206
1389
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
در حال اجرا
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه